Vi söker agenter

Forsgrens  Timmerhus  och  Faluhus  ingår  i  den  satsande  hustillverkningskoncernen  Svenska
Husgruppen  AB.  Vi  representerar  ett  av  marknadens  bredaste  produktprogram  för  fritids-,
kombi- och småhus. Svenska Husgruppens varumärken är kända för sin kvalitet och har fram-
stående positioner inom sina segment. Efterfrågan växer kraftigt och vi behöver stärka vår orga-
nisation med nya medarbetare.

Vill du representera och sälja två av Sveriges starkaste varumärken inom småhus-
branschen? Vi behöver möta det ökade intresset för våra hus och söker dig som, pre-
cis som vi, inser framtidspotentialen på marknaden. Du kommer att arbeta som egen
företagare i nära samarbete med ett motiverat och framgångsrikt företag som vill se
dig lyckas. Med vår satsning på design och produktutveckling kan du erbjuda mark-
naden fantastiska valmöjligheter.
Du behöver erfarenhet av försäljning och vi har också konstaterat att erfarenhet av
byggentreprenader i någon form är betydelsefullt. Om du redan lyckats som säljare
i  husbranschen  är  det  givetvis  värdefullt.  Framförallt  är  det  viktigt  med  ett  högt
engagemang, disciplin i säljarbetet och känsla för att möta kunder som kanske står
inför  sitt  livs  affär.  Tydlighet,  ansvarskänsla  och  kvalitetsmedvetenhet  måste  du
också bära för att kunna representera våra varumärken.

Nyfiken? Kontakta oss för mer information eller för att anmäla ditt intresse.

Försäljningschef Anders Herrdin 070 294 94 08 anders.herrdin@svenskahusgruppen.se

Du kan också skicka in en ansökan till: Svenska Husgruppen, Box 803, 781 28 Borlänge eller maila till info@svenskahusgruppen.se